Reklamační formulář

Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás ihned po převzetí, nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí zásilky, a to prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm číslo objednávky, nejlépe i číslo zásilky (přímo na štítku na zásilce), e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a seznam poškozeného zboží. V případě, že reklamaci oznámíte šestý (6) den od převzetí zásilky, nebude taková reklamace uznána. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň). 
Nahrajte foto
Děkujeme!